academia.cat  
Fer-se soci !

Próximas actividades

  • Actividades
  • Otras actividades
  • Becas y premios

Grupos de trabajo

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) donarà suport als Grups de Treball amb caràcter multicèntric formats per membres de la Societat que d'una forma natural es constitueixin per treballar sobre un aspecte concret dins l'àmbit de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica.