academia.cat  
Fer-se soci !
<< Tornar

Microbiòlegs dels Hospitals Comarcals de Catalunya i de Balears


Missió, visió, valors i línies d’investigació del grup de microbiòlegs dels hospitals comarcals de Catalunya


Missió:
Ser un grup d’opinió al nostre àmbit. Establir quins són els nivells assistencials, (indispensables i recomanables) dels laboratoris de microbiologia dins de la Xarxa de Hospitals Comarcals de Catalunya, promovent la cultura de la qualitat. Promoure la unificació de protocols dins de la pràctica assistencial, i la coordinació amb els referents clínics d’infeccions en el marc hospitalari i d’atenció primària. Col·laborar amb la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia en aconseguir els objectius de la Societat.

Visió:
Ser referents i competents al nostre context, i ser reconeguts com un grup consultor/validador en la implantació de protocols en l’àmbit del diagnòstic de laboratori de les malalties infeccioses i en l’adequació de les solucions tecnològiques de la industria en el camp de la microbiologia clínica. Aconseguir que les millores tecnològiques i de la medicina de precisió arribin a l’àmbit assistencial comarcal. Col·laborar activament en la formació dels professionals de la microbiologia clínica.

Valors:

  • Lideratge
  • Cooperació
  • Divulgació
  • Responsabilitat
  • Transparència
  • Compromís
  • Professionalitat
  • Experiència

Coordinació:

Membres:

Memòries: