academia.cat  
Fer-se soci !

Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació

Termini: 01/10/2023
Dotació: 2 premis de 1.000€ cadascun
Bases

Premi  Dr. Josep Barrio a la millor publicació

(convocatòria 2023)

 

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca dos premis al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2022, d’acord amb les bases següents:

 

1.El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de les Malalties Infeccioses o la Microbiologia Clínica: assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents…

 

2. La dotació del premi serà de 1.000€ cadascun.

 

3. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat d’un any com a mínim i estar al corrent del pagament de les quotes.

 

4. Es valorarà com a mèrit l’haver finalitzat l’especialitat en els darrers 15 anys.

 

5. Només es podrà presentar un treball científic com a primer autor.

 

6. Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:

  • El treball publicat en format pdf.
  • Currículum vitae
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 

7. La sol·licitud anirà adreçada a la següent adreça:

Secretaria de la SCMIMC.

Att. Xavier Nieves (Premi SCMIMC Publicació – Dr. Josep Barrio)

Correu electrònic: xaviernieves@academia.cat

 

8. Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic.

 

9. Aquesta convocatòria és compatible amb la sol·licitud al Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi  Doctoral. Tanmateix, l’obtenció dels dos premis és incompatible.

 

10. Es valorarà com a mèrit que el treball s’hagi realitzat en l’àmbit de la xarxa sanitària catalana.

 

11. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCMIMC (sempre que no tinguin conflicte d'interessos). En aquest cas la Junta elegirà un o diversos socis sense conflicte d'interessos amb els sol·licitants  La decisió del jurat serà inapel·lable. Els ajuts podran ser declarats deserts.

 

12. El lliurament del premi es farà durant les Jornades de la SCMIMC .

 

13. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes base