Borsa de treball


Data Publicació: 06-09-2022
Referència: 13771
Descripció:

Se ofrece: 1 FACULTATIVO/VA ESPECIALISTA MICROBIOLOGÍA CLÍNICA, Grupo profesional 1.2: Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS) * Incorporación, inmediata, al equipo de trabajo del Servicio de Laboratorio del Consorcio Corporación * El candidato participará de la actividad docente, en la Unidad Docente Parque Taulí de la Facultad de Medicina de la UAB, el curso académico 2022-2023, en la asignatura de microbiología de los grados de medicina y ciencias biomédicas. * La persona designada, se vinculará mediante un contrato de INTERINIDAD hasta la cobertura reglamentaria de la plaza vacante o, transitoriamente, mediante otras modalidades contractuales legalmente vigentes, sin perder la condición de interino, mientras no se resuelva definitivamente la Oferta Pública de Ocupación en la que se incluya la presente plaza vacante. * Las condiciones laborales son las establecidas en el II Convenio Colectiva de Trabajo SISCAT4). * Las características de la prestación laboral será la de jornada completa, horario intensivo (8-15h), en turno de mañana de lunes a viernes y un día a la semana hasta las 20 horas (con descanso al mediodía). Adicionalmente, habrá prestación laboral en régimen de jornada complementaria de atención continuada –guardias- los fines de semana y festivos intersemanales de calendario laboral, en régimen de localizables. Requisitos:  Título de licenciatura/grado en ciencias de la salud.  Título de especialista en microfobiología y parasitología (via MIR, FIR, BIR). Se valorará:  Currículum vitae.  Experiencia laboral posterior a la formación de la especialidad en un laboratorio de análisis clínicos o servicio de Microbiología.  Experiencia en técnicas serológicas, virología y biología molecular.  Experiencia en nuevas tecnologías (secuenciación masiva).  Experiencia en actividad docente universitária o equivalente.  Publicaciones y comunicaciones científicas indexadas.  Participación en proyectos de investigación.  Estancias en el extranjero y/o en laboratorios externos al de formación durante o posterior a la formación como especialista.  Capacidad de trabajar en equipo y habilidades comunicativas con pacientes, familiares y profesionales. Información, inscripción, documentación y plazo: Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en el enlace https://tauli.talentclue.com/es/node/89864307/12623479 donde se deberá adjuntar el currículum, en formato PDF, y adjuntar como documentos adicionales, los requisitos de la convocatoria, así como toda aquella documentación que considere adecuada para la acreditación de los méritos individuales. Para consultas en relación a esta convocatoria, puede dirigirse a seleccio@tauli.cat, mespasa@tauli.cat, lmunoz@tauli.cat indicando el número de referencia de este anuncio. Fecha de plazo: hasta la cobertura de las necesidades. Código plaza: 6501

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 01-07-2022
Referència: 13563
Descripció:

Es demana: • Títol d’especialista en Medicina Interna via MIR. Es valorarà: • Formació i experiència professional en el camp del control infecció hospitalària, equips PROA i patologia infecciosa. • Competències corporatives: compromís, orientació a les persones, habilitats per treball en equip, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: • Formació i experiència professional: 60%. • Competències: 40 %. Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa ( 1668h /any). • Retribució, segons conveni SISCAT. • Jornada completa: Un 50% del temps per activitats de controls infecció /PROA treballant en equip amb els altres membres i l’altre 50% d’atenció a hospitalització i CCEE de l’àmbit de les malalties infeccioses. Atenció continuada segons conveni SISCAT a hospitalització en mòdols de tarda fins els 20h i caps de setmana i festius de 08 a 20h. • Incorporació a pactar. • Carrera professional • Dependència jeràrquica de la direcció assistencial i funcional del servei de medicina interna, en l’atenció a hospitalització i àmbit de consultes externes. (En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada) Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 31 d’agost de 2022, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum (incloent fotografia). • Fotocòpia titulació. Badalona Serveis Assistencials amb CIF A-59551655 i domicili a Plaça Pau Casals, 1. 08911 Badalona (Barcelona), com a responsable del tractament l’informa que les seves dades seran tractades a efectes d’incloure’l en un procés de selecció a efectes de valorar la seva incorporació a l’equip de treball de l’entitat. Per motius de seguretat de les dades dels candidats/es, l’informem que la recepció de candidatures i CV es realitzarà única i exclusivament mitjançant comunicació electrònica a l’adreça seleccio@bsa.cat . Aquesta mesura ha sigut presa a efectes de portar una adequada gestió dels CV rebuts per tal de donar-los un tractament adequat. Quan vostè procedeixi a fer l’enviament, rebrà automàticament més informació sobre el tractament de les seves dades així com els drets que l’assisteixen a tal efecte.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 17-05-2022
Referència: 13375
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 20 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. FUNCIONS PRINCIPALS: - Interpretació i validació dels resultats de les diferents seccions de l’àrea de microbiologia (bacteriologia, parasitologia, micologia, micobacteris, serologia i biologia molecular) - Integració en comissions, comitès i grups de treball assistencial relacionats amb malalties infecciones i control de la infecció nosocomial. Interlocució amb els clínics de l’hospital amb participació a l’equip PROA. - Supervisar l’activitat dels tècnics del laboratori i facilitar formació continuada. - Elaborar, modificar i actualitzar protocols. - Validar, planificar i posar en marxa noves metodologies i nous instruments REQUERIMENTS: - Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia o Biologia, i disposar de l’especialitat de Microbiologia i parasitologia via MIR, FIR o BIR S'OFEREIX: - Contractació laboral indefinida a dedicació completa. - Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre més objectius. - Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. - Formació continuada. Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a l’apartat Treballa amb Nosaltres del Web de l’hospital: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10055/facultatiuva-especialista-en-microbiologia-i-parasitologia El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 6 de juny del 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-04-2022
Referència: 13206
Descripció:

Descripción: Se convoca una plaza de facultativo especialista en Microbiología y Parasitología, para trabajar a jornada completa (lunes a viernes, de 08.00 a 17.00) en la Sección de Virología del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, con guardias de presencia física en turno rotatorio junto al resto de adjuntos del Servicio. 

 

Requisitos: indispensable disponer del Título Oficial de Especialista en Microbiología y Parasitología. La persona candidata debe tener experiencia avanzada en el uso de las técnicas moleculares para el diagnóstico microbiológico, también de las técnicas de secuenciación, a poder ser en virología. Se valorará positivamente disponer del título de doctor (PhD), interés por la investigación y la docencia, así como también capacidad de liderazgo para llevar a cabo proyectos multicéntricos, asistenciales y/o de investigación. Se exige que todos los méritos sean acreditables, con justificación contrastable tanto de la formación como de la experiencia, junto a un CV completo y una carta de presentación, acompañados de hojas de recomendación personal si fuera posible.

 

Se ofrece: plaza como interino, con un primer periodo de 6 meses como eventual. Incorporación inmediata. Sueldo según tablas salariales del Institut Català de la Salut.

 

Periodo de presentación de candidaturas: hasta el 20 de abril de 2022.

 

Contactoolopez@vhebron.netmicrobiologia@vhebron.net

Sol·licitar més informació